“Weasel Software digitaliserar och utvecklar sina kunders verksamhet genom att utnyttja bästa praxis, mjukvara, molntjänster och lösningar.”

Vi gör det vi lovar – öppet, rättvist och smidigt

Vi värderas som partner eftersom vi gör det vi lovar. Vår verksamhet styrs av kundernas behov – vi sätter oss in i projekten så att vi kan genomföra dem grundligt, klokt och enligt överenskommelse. Våra kunder är främst stora och medelstora företag samt offentliga organisationer.

Vi jobbar enligt vårt motto dvs öppet, rättvist och smidigt. Våra kunder vet alltid vad de får.

Vi gör det vi lovar - öppet, rättvist och smidigt.

Weasel Softwares kunder är främst stora och medelstora företag och offentliga organisationer. Vi värderas som partner eftersom vi alltid gör det vi lovar. Vår verksamhet styrs av kundernas behov och uppskattning, och vi är alltid öppna, rättvisa och smidiga. Nedan följer exempel på våra nöjda kunder.

Pensiosskyddscentralen - Dokumenthantering

Det finska centret för pensioner (ETK) är en lagstadgad utvecklare, expert och leverantör av gemensamma tjänster för tjänstepensionsförsörjning. Centret för pensioner säkerställer enhetligheten i genomförandet av tjänstepensionsförsörjningen och hanterar frågor som är gemensamma för tjänstepensionssystemet.

 

Weasel Software utvecklar och underhåller ett informationshanteringssystem för dokumenthantering implementerat som en webbtjänst för Finlands pensionscenter. Systemet är en av kärnprocesserna i pensionssystemet. Uppdraget inkluderar t.ex. dokumenthanteringssystem och dess gränssnittsutveckling och versionuppdateringar. Förutom applikationsutveckling inkluderar professionella tjänster applikationsarkitektur och lösningsdesign, experttjänster och projektledning.

 

Teknologier: Microsoft .Net, C#, TSQL, OpenText eDocs DM, Active Docs, Adlib.

Statsrådets Kansli - "Sitoumus 2050"

Socialt åtagande för hållbar utveckling är en nationell strategi för hållbar utveckling, till vilken de olika parterna gör konkreta, innovativa, mätbara och uppföljande åtaganden.Åtaganden för hållbar utveckling hanteras genom ”Sitoumus2050.fi”. “Sitoumus2050” är också en utställning för internationellt hållbart utvecklingsarbete.

 

Weasel Software utvecklar och underhåller informationssystempaketet Sitoumus2050.fi för premiärministeriets kontor i Finland.Uppdraget inkluderar utveckling av nya funktioner, förbättring av servicefunktionalitet och funktioner inklusive UI / UX-design och integration av servicekomponenter med automatisering och prediktiv analys.

 

Teknologier: Java, React.js, Node.js, PostgreSQL, MongoDB, Liferay, Amazon AWS cloud services